Detaljer fra mit virke

Særlige specialer og interesser:

Udvikling af de menneskelige ressourcer og deres brug i kommunikation, ledelse og samarbejde. Facilitation af deltagerinvolverende lærings-, udviklings- og forandringsprocesser.

Kreative forløb som bringer deltagernes meningsfuldhed og deres mange intelligenser i spil. Med afsæt i min faglige baggrund som skuespiller, har jeg siden 1986 udviklet kurser og seminarer i samarbejde med kolleger og netværk med en meget bred faglig fundering.

Oftest udvikles forløb, hvor deltagernes virkelighed bliver spejlet i øvelser, træning og leg. Altid med et klart formål som er udviklet og designet i samarbejde med den enkelte virksomhed og dens behov. Refleksion, teori og humor understøtter arbejdet med nye impulser  i f.eks. relationer, forandring og ny praksis.

Eksempler på virkeområder:

Jeg tilbyder virksomhedsinterne kurser i ”Professionel mundtlig formidling” for alle målgrupper lige fra begyndere til masterclasses for erfarne.
Åbent kursus: Professionel mundtlig formidling

Coaching, rådgivning, mentorskab.
Personlig og organisatorisk udvikling, lederskab, kommunikation, vision, strategi mm.

Dialogbaserede kongresser, seminarer og udviklingsdage med fokus på samarbejde, teams, innovation, visioner og kreativ læring.

Udover teaterbaggrunden er jeg løbende efteruddannet:

Council Guide Training, Ehama Instititute, New Mexico, USA

Systemisk coach og proceskonsulentuddannet hos Peter Lang, KCC, London og RMC Attractor (EMCC)

MBTI/JTI – autoriseret hos Center for Ledelse

Jeg bestyrelsesformand i  Allergica AMBA, Silkeborg og sidder i bestyrelsen for Teater Katapult.

Facile