Professionel mundtlig formidling

Professionel mundtlig formidling

Du har brug for mere end din faglighed og dine gode argumenter for at trænge igennem som mundtlig formidler.

Hvad enten du er specialist, underviser eller leder, skal dine præsentationer kunne skabe genklang hos dine tilhørere og inspirere til dialog og samskabelse. Med metoder og praksisser hentet fra skuespillerens værktøjskasse, træner vi din evne til at forbinde dig med dine tilhøreres verden og stå livligt frem og engagere med din sikkerhed, klarhed og appel. Personlig og autentisk fremtræden kan trænes og udvikles med enkle midler.

Kurset gennemføres som individuelt designet virksomhedsinternt forløb.

Form

Fokus  er rettet mod praksis og der trænes i høj grad “på gulvet” med praktiske øvelser. Disse følges op af teori og fællesrefleksioner.

Indhold

Kropssprog: Kropsbevidsthed. Neutralstilling. Nervøsitet.

Stemmetræning: Opvarmning. Tydelighed. Enkelhed

Fortælletræning:  Sproget bag om ordene. Billeder. Levendegørelse.

Improvisation: At arbejde med nuet. At sige ”Ja”. At arbejde bevidst med sin uforberedthed.

AV-midler: Veldisponeret brug af Power-point, illustrationer, mm.

Med et deltagerantal på max. 6-8 personer bliver det muligt at give flere udførlige tilbagemeldinger til hver enkelt kursist i løbet af kurset.

Målgruppe

Formidlere dvs. konsulenter, undervisere, ledere, vejledere, mødeledere, projektledere, etc.

Varrighed

I alt tre dage, fordelt på et 2 dages forløb og en opfølgningsdag ca. en måned senere.

Kurset gennemføres som individuelt designet virksomhedsinternt forløb.

Åbent kursus for enkeltpersoner hos Attractor Rambøl Management >>

Deltagerudtalelser om kurset:

Kurset har været helt fantastisk. Det er simpelthen det kursus jeg har fået mest ud af i rigtig mange år. Jeg føler mig i dag meget mere tryg ved at skulle holde oplæg. Jeg har fået nogle rigtig, rigtig gode værktøjer og metoder til formidling – og lært en hel del om kropssprog, stemmeføring og nærvær, som jeg i den grad drager nytte af både i forbindelse med oplæg, men også ved møder mv.

Sven Ole er en forbilledlig underviser.

Bettina Høst Poulsen, direktør, Næstved kommune

Er din ”klap” nogensinde faldet ned, når du virkelig ønskede at performe?

Det er min. For 5 år siden – og frygten har siddet i mig lige siden. Eller rettere indtil den første kursusdag i Professionel Mundtlig Formidling. Umiddelbart efter de 2 første kursusdage holdt jeg foredrag for ca. 70 mennesker i et auditorium, med en indre ro og en troværdig personlig power, der gav mine lyttere en nærværende spørgelyst og mig selv en selvtillid og et selvværd, som stadig holder ved.

Underviser Sven Ole Schmidt skaber et unikt læringsrum med fokus på den enkelte deltagers udfordringer og store urealiserede potentialer.

Kombinationen af at følge mine medkursisters udvikling og mærke på min egen krop, hvordan nye indgangsvinkler kan implementeres i de udfordrende, trygge rammer på kurset, har betydet, at jeg i dag møder den naturlige nervøsitet med ro i sindet, for jeg ved, at der i min bagage ligger unikke referencerammer, jeg kan bruge, når jeg vælger dette, både professionelt og privat.

Lisbeth Bender, Erhvervscoach og Organisationskonsulent

Facile