Få dit budskab hørt

Kurset er på tre dage i alt og er oprindeligt designet til mennesker i tillidshverv. Det kan til tilpasses forhandlere, salgsledere, projektledere ledere mm.

Første del af kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning. Du vil blive bedt om at forberede dig på nogle oplæg til denne del af kurset. Sidste del af kurset er een kursusdag og falder ca. en måned efter første del. Mellem første og sidste del af kurset arbejder du med en selvvalgt opgave med udgangspunkt i kursets indhold og din praksis i hverdagen.

Form

Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.

Indhold

  • Personlig kommunikation i praksis med konstruktiv feedback
  • Roller, positioner og relationers betydning i kommunikationen
  • At opbygge troværdighed – de tre retoriske appelformer
  • Det gode argument – argumentation i praksis
  • At lede samtaler, møder og processer: Gamemaster-modellen og modellen “Det idéelle møde”
  • Personlig power: Brug af statuselevatoren

Du får

  • Praktiske redskaber til at forberede og formidle et budskab i samtaler og i møderummet.
  • Øvet dig i at være på
  • Praktiske erfaringer med at brænde igennem
  • Faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling

Det vil være oplæg fra underviserne, og praktiske øvelser, hvor deltagerne på skift er på, og øver egen kommunikation. Du får personlig, konstruktiv feedback fra de øvrige deltagere og underviserne.

De praktiske øvelser tager afsæt i deltagernes egne erfaringer.

Facile